the necessary

  1. para
  2. gerekli olan nakit
gereğini yapmak, gerekli önlemleri almak, icabına tevessül etmek.
(bir mevki için) gerekli vasıflara sahip olmak Verb
gerekli parayı tedarik etmek Verb
gerekli çoğunluğu elde etmek Verb
gerekli taşıt aracını sağlamak Verb
gerekli önlemleri almak Verb
gerekli adımları atmak Verb