the use of influence

  1. dayılık (argo)
bir vasiyetnameyi hazırlayanın üzerinde nüfuzunu kötüye kullanmak Verb