the use of influence

bir vasiyetnameyi hazırlayanın üzerinde nüfuzunu kötüye kullanmak Fiil