there is a certain affinity between them

  1. aralarında bir hısımlık var