think outside the box

  1. Verb alışılmışın dışında hareket etmek
  2. Verb alışılagelmişin dışında kararlar almak
  3. Verb alışılmamış şekilde düşünmek