think something through

  1. Verb muhakeme etmek
  2. Verb usa vurmak
birşeyin sonuçlarını düşünmek Verb
birşeyin sonuçlarını tartmak Verb