through one's weigh about

  1. Verb ağırlığını koymak
  2. Verb etkinliğini kullanmak