to be almost drained of us exchange reserves

  1. döviz rezervlerinin suyunu çekmesi