to eat

  1. Verb tıkınmak
  2. Verb zıkkımlanmak
yenebilir
haklamak Verb
burnunu yere sürtmek zorunda kalmak Verb
ağzına sürmemek Verb
boğazından kesmek Verb
doymak Verb