to go easy (on someone)

  1. (birisini) fazla sıkmamak/tazyik etmemek.