top drawer

  1. üst çekmece
  2. toplumun üst sınıfı
üst çekmece.
en önemli/büyük, en başta gelen.
a top-drawer secret: en büyük/önemli sır.
güzide, seçme, kibar (kimse).
out of the top-drawer: kibar âleminden.