tort claim

  1. haksız hasar tazminat talebi
  2. Noun haksız fiil davası