1. haksız hasar tazminat talebi
  2. İsim haksız fiil davası