1. (bkz: break ) (pp).
 2. kırık, kırılmış, parçalanmış, kırılan.
  a broken window: kırık pencere.
  broken dreams: kırık hayaller.
 3. bozuk, arızalı, işlemez halde.
  a broken clock/car.
 4. yırtık, yırtılmış.
 5. Meteoroloji çok bulutlu, yarıdan fazlası bulutla kaplı (gökyüzü).
 6. zikzak, ânî yön değiştiren, kırık (çizgi).
  The fox ran in a broken line.
 7. eksik, noksan, tamamlanmamış.
  a broken bale of wool.
 8. ihlâl edilmiş, çiğnenmiş, riayet edilmeyen, tutulmayan, bozulmuş, dağılmış.
  a broken promise:
  tutulmayan vaat.
  a broken law: ihlâl edilmiş yasa.
  a broken home: dağılmış yuva/ev.
 9. kesik, kesilmiş, kesintiye/inkıtaa uğramış, bölünmüş, yarıda kalmış.
  a broken journey. a broken sleep.
 10. (ruhen/bedenen) zayıf düşmüş, bitkin, takatsiz, (sağlığı) bozuk.
  His broken health was due to age:
  Yaşlılık yüzünden sağlığı bozuldu.
 11. terbiye edilmiş (at vb.), alıştırılmış, zaptı rapta alınmış.
  The horse was broken to the saddle: At, eyere alıştırılmıştı.
 12. (dil, konuşma) bozuk, kusurlu, kırık dökük.
  He speaks broken English.
 13. (heyecan, üzüntü, korku vb. nedeniyle) kesik kesik (konuşulan).
  He utterd a few broken words of sorrow.
 14. arızalı, pürüzlü, inişli yokuşlu.
  We left the plains and rode through broken country: Ovaları
  geçtik ve atlarımızı arızalı araziye sürdük.
 15. mahvolmuş, heba olmuş, har vurup harman savrulmuş, iflâs etmiş.
  The broken fortunes of his family:
  Ailesinin heba olmuş serveti.
 16. eksik, noksan, (kâğıt topu) 500 veya 1000 yapraktan az.
kaburga kırığı İsim, Tıp
kaburga kırılması İsim, Tıp
kot kırığı İsim, Tıp
arızalı
kırılmak Fiil
(US) menkul değer serbest alım satım borsası simsarı
koparttırmak Fiil
(evlilik) tamir edilemeyecek şekilde bozulmuş
kapatılmış hesap
kesilmiş hesap
sayısı düzensiz rakam olan hisse senedi paketi
kopuntu
antrasit
kopuk bağ
bozuk çapraz kurlar İsim
bitik
bitkin
bozuk
çökük
belli bir sisteme göre bölünmüş
yıkılmış aile
sırça
cam kırığı
bozuk zemin
sağlığı bozuk
üzgünlük, üzüntü, yeis, umutsuzluk, keder, düş/hayal kırıklığı. İsim
dağıtılmış yuva
bozulmuş evlilik
kırılmış hurufat
(tel) kesik hat
(trafik kanunu) kesik çizgi
kesin hat İletişim
kesik çizgi
parça mal
(US) sayısı yüzden az olan satılık hisseler
bir malın alışa gelmiş miktardan daha az miktarda satışa sunulması
seri sonu mallar
bozulan evlilik
ufak para
bozuk para
boyun kırığı İsim, Tıp
servikal kırık İsim, Tıp
servikal fraktür İsim, Tıp
kesirli sayı
kopuk
güvenilmez kişi veya şey
bozulan mühür
kesintili uyku, sık sık uyanma.
çakıl
moloz
mucur
kulaktan kulağa İsim
zaman ve para kaybı
çalışma zamanı kaybı
yarıda kalan yolculuk
(atlarda) solugan hastalığı, solunum zorluğu.
(atlarda) soluğan hastalığı.
bölünmüş sözcük Bilgi Teknolojileri
kesik çizgi
kırık
güvenilmez kimse/şey.
sağlığı bozuk olmak Fiil
parçalanmak Fiil
koparılmak Fiil
zorlanmak Fiil
kırık bir pencereyi onarmak Fiil
kırık bir pencereyi tamir etmek Fiil
bozuk ingilizce konuşmak Fiil
bozuk otomobili çekmek Fiil
arızalanan bir otomobili çekmek Fiil