traffic policeman's raised platform

  1. trafik polisinin üstüne çıktığı yüksek yer