trek

  1. ağır ağır ve güçlükle gitme(k) seyahat etme(k) göçme(k) göç/hicret etme(k)
  2. (Güney Afrikada) kağnı ile gitme(k)
  3. yaya gitme(k)
  4. ağır/zahmetli yürüyüş/göç.
  5. bir günlük menzil.