tuition

  1. Noun öğrenim ücreti, okul parası.
  2. Noun öğretim.
    private tuition: özel dersler.
  3. Noun gözetim, nezaret, koruyuculuk, vasilik.
üniversite okul taksidi
grup öğretimi
posta ile öğretim
özel eğitim
okul parası
okul taksidi
okul ücreti
üniversite taksidi yatırmak Verb