tuvalet kağıdı

  1. toilet paper
toilet paper
tissue paper
toilet roll Noun