uncertainty principle

  1. Noun, Engineering belirsizlik ilkesi
  2. belirsizlik ilkesi: Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu bildiren ilke.