undeveloped land

  1. (Br) işlenmemiş toprak
toprağı işlenecek hale getirmek Verb
(Br) inşaat arazisi vergisi
inşaat arazisi vergisi
(Br) arsa vergisi