unlocking agreement

  1. çözücü anlaşma
  2. bir tarafın
  3. bazı şartlar altında
  4. öbür tarafça satın alınmasını isteyebileceği ve böylelikle aralarındaki anlaşmayı sona erdiren
  5. çoğu zaman mukaveleye bağlanmış anlaşma