unseated land

  1. (US) kullanılmayan arazi
işlenmemiş toprak