valid in form and fact

  1. öngörülen şekle uygun
  2. hem biçim hem de içerik bakımından geçerli
  3. öngörülen şekil klie uygun