venture on a perilous journey

  1. Verb tehlikeli bir yolculuğa çıkmak