via

  1. Adposition yolu ile, tarikile, …'den geçerek, … üzerinden.
    We flew to Toronto via Rome, Paris and Montreal.
  2. Adposition aracılığı ile, vasıtasile, … ile.
    I sent a message to Mary via her sister.
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (NACE kodu: 49) Noun, Trades-Professions
Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret (NACE kodu: 47.91) Noun, Trades-Professions
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret (NACE kodu: 47.8) Noun, Trades-Professions
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti (NACE kodu: 47.81) Noun, Trades-Professions
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti (NACE kodu: 47.89) Noun, Trades-Professions
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti (NACE kodu: 47.82) Noun, Trades-Professions
Boru hattı taşımacılığı (NACE kodu: 49.5) Noun, Trades-Professions
Boru hattı taşımacılığı (NACE kodu: 49.50) Noun, Trades-Professions
havayolu ile
orta yol.
sigorta anlaşması yoluyla tasarrufta bulunmak Verb
sigorta anlaşması yoluyla tasarrufta bulunmak Verb

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Kap, mahfaza