1. Edat yolu ile, tarikile, …'den geçerek, … üzerinden.
    We flew to Toronto via Rome, Paris and Montreal.
  2. Edat aracılığı ile, vasıtasile, … ile.
    I sent a message to Mary via her sister.
Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (NACE kodu: 49) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret (NACE kodu: 47.91) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret (NACE kodu: 47.8) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti (NACE kodu: 47.81) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti (NACE kodu: 47.89) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti (NACE kodu: 47.82) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Boru hattı taşımacılığı (NACE kodu: 49.5) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Boru hattı taşımacılığı (NACE kodu: 49.50) İsim, Sanayi ve Zanaatler
havayolu ile
orta yol.
sigorta anlaşması yoluyla tasarrufta bulunmak Fiil
sigorta anlaşması yoluyla tasarrufta bulunmak Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kap, mahfaza