vineyard

  1. Noun bağ, üzüm bağı.
  2. Noun (özellikle fikrî) faaliyet alanı.