waive one's claim to the estate

  1. Verb bir mülk üzerindeki haktan feragat etmek