walk with one's head high

  1. Verb başı dik yürümek
  2. Verb alnı açık yürümek