warehouse boy

  1. depoda çalışan işçi
  2. depo da çalışan işçi