waste land

  1. çorak toprak
bozkırı ekmek Verb
çöle dönmek Verb
boş/ekilmemiş/metruk arazi, beyaban. Noun
virane, harabe, tahrip edilmiş/yakılıp yıkılmış yer. Noun
(tarihte, hayatta vb.) kısır/verimsiz dönem. Noun
toprağı yakıp yıkmak Verb