wasted

  1. kullanılmamış
  2. boşa gitmiş
  3. israf edilmiş
  4. israf edilmek
kaynamak (argo) Verb
sele gitmek Verb
değeri bilinmemek Verb
harcanmak Verb
ziyan olmak Verb
boşa gitmek Verb
heba olmak Verb
boşa giden emek Noun
boşa giden çabalar
boşa çıkan çabalar Noun
boşa giden para
israf edilen para
boşa harcanan para
boşa giden yetenek
boşa giden zaman
üzüntüden süzülmüş
birinin elinde ziyan olmak Verb
biri tarafından boşa harcanmak Verb
biri tarafından anlaşılmamak Verb
birinin elinde heba olmak Verb
birinin elinde harcanmak Verb
biri tarafından değeri bilinmemek Verb