water mark

  1. su düzeyini gösteren işaret
  2. su düzeyini gösteren sos
water line = waterline ile ayni anlama gelir. su düzeci göstergesi, suyun önceki düzecini gösteren çizgi.