wayward

  1. Adjective inatçı, âsi, dikbaşlı, ters, aksi.
    wayward behavior.
  2. Adjective nazlı, şımarık, keyfinin istediğini yapan.
  3. Adjective düzensiz, intizamsız, darmadağınık.
  4. Adjective beklenmedik, umulmadık, ânî, tesadüfî.
(US) inatçı çocuk
ters çocuk
dikbaşlı çocuk
inatçı çocuk