1. Sıfat inatçı, âsi, dikbaşlı, ters, aksi.
    wayward behavior.
  2. Sıfat nazlı, şımarık, keyfinin istediğini yapan.
  3. Sıfat düzensiz, intizamsız, darmadağınık.
  4. Sıfat beklenmedik, umulmadık, ânî, tesadüfî.
(US) inatçı çocuk
ters çocuk
dikbaşlı çocuk
inatçı çocuk