weigh evidence

  1. Verb delili tartmak
  2. Verb delili değerlendirmek
delili tartmak Verb