welfare function

  1. Noun sosyal yardım işlevleri
toplumsal refah fonksiyonu
sosyal yardım işlevleri Noun