what makes one tick

  1. gerekçe, âmil, saik, amaç, sebep, güdü, bir eylemi doğuran/yöneten şey.