whipping boy

  1. (a) başkalarının yaptığı kabahatin cezasını çeken kimse, (b) (eskiden) genç prensle beraber yeiştirilen
    ve prens yerine cezalandırılan delikanlı.