wimple the lake

  1. Verb göldeki suyu hafifçe dalgalandırmak