win a new market

  1. Verb yeni bir pazar elde etmek