work at white heat

  1. Verb telaş içinde çalışmak