work both ways

  1. Verb iki yönlü olmak
  2. Verb iki türlü de etkili olmak
  3. Verb karşılıklı olmak
  4. Verb hem olumlu hem olumsuz etkiye sahip olmak