work both ways

  1. Fiil iki yönlü olmak
  2. Fiil iki türlü de etkili olmak
  3. Fiil karşılıklı olmak
  4. Fiil hem olumlu hem olumsuz etkiye sahip olmak