work under difficult conditions

  1. Verb zor şartlar altında çalışmak