wreak

  1. Transitive Verb (ceza vb.) vermek, (öç vb.) almak, (hınç vb.) çıkarmak, (hasar vb.) yapmak.
    wreak one's wrath/angeron
    someone: gazabını/öfkesini birisinden çıkarmak.
    He wreaked his anger on the workmen. wreak vengeance on someone: birisinden öç almak.
    wreaker: alan, çıkaran, yapan.