written agreement

  1. yazılı anlaşma
  2. yazılı mutabakat
  3. yazılı sözleşme
  4. yazılı akit
  5. mukavele
  6. mukavelename