zone of influence

  1. Noun nüfuz alanı
  2. Noun etki alanı