1. Sıfat certain
 2. Sıfat sure
 3. Sıfat undoubted
 4. Sıfat definite
 5. Sıfat positive
 6. Sıfat indubitable
 7. Sıfat unquestionable
 8. Sıfat undisputed
 9. Sıfat unquestioned
 10. Sıfat confident
 11. Sıfat determined
 12. Sıfat absolute
without a shadow of doubt
beyond any doubt Zarf
without a shadow of a doubt Zarf
it is plain that … Zarf

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Hakkında şüpheye düşülemeyecek olan, şüphe götürmeyecek ... kesin olan, kesinlikle bilinen