(wire) live

bir firmada işletme gücü durumunda olmak Fiil
gerilimli/akımlı tel, güç ileten elektrik teli. İsim
açıkgöz/faal/atak/atik kimse. İsim
akımlı tel,
mec. pek faal kimse.